Zadanie

Jesteście grupą meteorologów zaproszoną na sympozjum meteorologiczne w Genewie organizowane przez Światową Organizację Meteorologiczną. Ze względu na coraz częściej pojawiające się zagrożenie dla działalności
i życia człowieka ze strony wiatru, motywem przewodnim tego sympozjum są "Wiatry świata".

Waszym zadaniem będzie przygotowanie informacji na temat specyfiki wiatru występującego w waszym regionie, jego niszczącej lub budującej działalności.

Wyniki swojej pracy przedstawicie w formie prezentacji PowerPoint
w publicznym wystąpieniu.


Na wykonanie pracy macie 1 miesiąc.

 

Wróć do początku